W naszej ofercie znajduje się także impregnacja preparatem zabezpieczającym drewno. Dobrze przygotowane i zaimpregnowane drewno jest gwarancją powodzenia budowy. Więźba dachowa i inne elementy konstrukcji domu powinny być trwale odporne na ogień, grzyby, pleśnie i owady, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie wspomnianego drewna substancjami impregnującymi.