Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Firma Trans Rapol z siedzibą w 32-415 Raciechowice 270.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które odbywać się będzie z uwzględnieniem i w oparciu o przepisy:

a. Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) zwanej dalej „UODO”, wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO“,

FORMULARZ ZGODY MARKETINGOWEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Trans Rapol z siedzibą w Raciechowicach w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail/zamieszkania podany w zawartym formularzu.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Trans Rapol z siedzibą w Raciechowicach.
Udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres: info@tartak-rapacz.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Macie Państwo prawo do sprostowania, ograniczenia, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.